Start søknadsprosessen her:


Kvinesdal

Industrimekanikere
Vi søker etter nye medarbeidere til vårt verk i Kvinesdal. Vår tekniske avdeling består av mekanisk verksted, anlegg, kjøretøyverksted, elektroverksted, lager, varmekraftverk og teknisk stab.
Trondheim

Researcher – Cybernetics Engineering
For our R&D Team in Trondheim we are currently seeking a cybernetics engineer, preferably with experience from the process- or metallurgical industry. Our new R&D specialist will support our t …