Start søknadsprosessen her:
Sauda

Prosessoperatør
Til produksjonsavdelingen ved verket vårt i Sauda har vi behov for en ny prosessoperatør. Arbeidet er organisert i en helkontinuerlig 5-skift plan og består blant annet av overvåking av prosessen i ko …

Lærling – Produksjonsteknikkfaget
Ved verket vårt i Sauda søker vi etter: LÆRLING i Produksjonsteknikkfaget