Start søknadsprosessen her:


Kvinesdal

Lærling – Anleggsmaskinmekanikerfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLING i Anleggsmaskinmekanikerfag

Lærlinger – Kjemiprosessfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLINGER i Kjemiprosessfag

Lærling – CNC Maskineringsfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLING i CNC Maskineringsfag

Lærling – Produksjonsteknikkfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLINGER i Produksjonsteknikkfag

Lærling – Elektro-/Automasjonsfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLING i Elektro-/Automasjonsfag

Ferievikarer
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: FERIEVIKARER Hvis driften går som normalt har vi behov for ferievikarer sommeren 2018. Ferieperioden er i tidsrommet 18. juni til 19. august. Ønsket avdelin …

Lærlinger – Industrimekanikerfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLINGER i IndustrimekanikerfagSauda

Lærling – Industrimekanikerfag
Ved verket vårt i Sauda søker vi etter: LÆRLING i Industrimekanikerfaget

Lærling – Laboratoriefaget
Ved verket vårt i Sauda søker vi etter: LÆRLING i Laboratoriefaget

Lærling – Produksjonsteknikkfaget
Ved verket vårt i Sauda søker vi etter: LÆRLING i Produksjonsteknikkfaget

Lærling – Kjemiprosessfag
Ved verket vårt i Sauda søker vi etter: LÆRLINGER i Kjemiprosessfaget.

Ferievikarer
Hovedsakelig helkontinuerlig 5-skift ordning, men også andre skift ordninger. Aldersgrense for stillingene er 18 år. Spesifiser i søknaden når du kan jobbe i sommer; fra dato til dato.