Start søknadsprosessen her:


Kvinesdal

Ferievikarer
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: FERIEVIKARER Hvis driften går som normalt har vi behov for ferievikarer sommeren 2017. Ferieperioden er i tidsrommet 19. juni til 20. august. Ønsket avdelin …

Lærling – Kjemiprosessfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLING i Kjemiprosessfaget

Lærling – Produksjonsteknikkfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLING i Produksjonsteknikkfaget

Lærling – Elektrikerfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLING i Elektrikerfaget

Lærling – Anleggsmaskinmekanikerfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLING i Anleggsmaskinmekanikerfaget

Lærling – CNC Maskineringsfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLING i CNC Maskineringsfaget

Lærling – Industrimekanikerfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter: LÆRLING i Industrimekanikerfaget

Kjemiker
Vi har ledig stilling som kjemiker på Eramets verk i Kvinesdal. Vi har et moderne, vel utstyrt laboratorie med totalt 4 stillinger. Vi er også del i et større nettverk i Eramet Norway AS, som også har …Sauda

HMS Koordinator
Helse-, sikkerhet, miljø- og energieffektiviseringsaktiviteter er en integrert del av driften ved Eramet Norway. Vårt viktigste hensyn er å verne våre ansatte og andre som berøres av vår virksomhet mo …

Ferievikarer
Hovedsakelig helkontinuerlig 5-skift ordning, men også andre skift ordninger. Aldersgrense for stillingene er 18 år. Spesifiser i søknaden når du kan jobbe i sommer; fra dato til dato.

Lærling – Produksjonsteknikkfaget
Ved verket vårt i Sauda søker vi etter: LÆRLING i Produksjonsteknikkfaget

Lærling – Laboratoriefaget
Ved verket vårt i Sauda søker vi etter: LÆRLING i Laboratoriefaget

Lærling – Elektrikerfag
Ved verket vårt i Sauda søker vi etter: LÆRLING i Elektrikerfaget

Lærling – Kjemiprosessfag
Ved verket vårt i Sauda søker vi etter: LÆRLINGER i Kjemiprosessfaget.

Lærling – Industrimekanikerfag
Ved verket vårt i Sauda søker vi etter: LÆRLING i Industrimekanikerfaget