Your apprenticeship is your first encounter with working life. What is expected of you in working life will be quite different from the security of your daily routines in the classroom. However, as an apprentice at Eramet Norway you will be well taken care of – both educationally and socially.

Sauda_mekanisk verksted_lærling

You can look forward to

  • the education to which you are entitled under the Norwegian Education Act
  • varied and interesting work
  • a safe workplace

Learning in a secure environment

The processing plants at Sauda, Porsgrunn and Kvinesdal take on 30–50 apprentices annually. When you are given an apprenticeship at Eramet Norway, you will enter into a written agreement between you and the company. Experienced skilled workers will be responsible for your training. Specialist supervisors will ensure that the company tailors your training so that you achieve the best possible learning outcomes.

On your first day at the company, you will also be assigned a mentor or an instructor, who will share responsibility with your supervisor for your vocational development. Your mentor will help you get to know the working environment and your new colleagues.

Meet apprentices in the various specialty areas of the plant ›

Remember: You are expected to be proactive, both in the training programme and socially. You are responsible for your own learning.

Eramet Norway guarantees that your workplace is safe and that you feel properly taken care of – by both management and your colleagues.

The apprenticeship period is divided into two phases:

  1. The training period
  2. The value creation period

Read more about apprenticeship subjects and admission requirements ›

Rights and obligations

Eramet Norway is a member of the occupational healthcare scheme. Apprentices have the same rights and obligations as all other employees. You receive free membership in the trade union, free home contents insurance, and access to benefits such as the company sports club and holiday cabins at reasonable rates.

What’s next?

When you have completed your apprenticeship, a world of opportunities is open to you as a skilled worker. Apprentices at Eramet Norway’s processing plants in Sauda, Kvinesdal and Porsgrunn are first in line when we need to hire people for permanent positions.

Eramet Norway periodically needs engineers and economists educated to degree level or higher in the engineering specialties, construction, finance, management, IT, procurement and logistics.

Frequently asked questions

We have put together a list of answers to questions we frequently get in connection with the apprenticeship programme. The answers vary somewhat, depending on the plant in question.

Sauda


1. Hvor finner jeg annonsene for lærlingstillinger?

ENS annonserer her på siden og i lokalavisen Ryfylke.


2. Når er søknadsfristen?

ENS har søknadsfrist i slutten av februar hvert år. Nærmere info er å finne i annonsene våre.


3. Kan jeg sende inn søknad i posten?

Nei, vi tar bare imot søknader via søknadsskjemaet på denne nettsiden. Husk å legge ved kompetansebevis fra skolen i tillegg til relevante attester.


4. Hvem kan bli lærling?

I utgangspunktet kan alle søke om læreplass, men mangler du enkelte fag fra videregående eller har strøket i enkelte fag, havner du lenger bak i køen. ENS er interessert i å komme i kontakt med elever som har påbegynt sin yrkesfaglige utdanning, og har fullført og bestått VG1 og VG2.


5. Hvorfor er det så viktig med lavt fravær?

Som arbeidsgiver må ENS kunne stole på at alle ansatte møter opp på jobb og utfører den jobben de skal. Når vi ansetter lærlinger, må vi vite at lærlingene gjør en innsats for å bestå fagprøven.


6. Tar noen imot meg den dagen jeg starter læretiden?

Ja, alle lærlinger møtes med en introduksjonsdag i bedriften. Dessuten får du som lærling tildelt en fadder som skal hjelpe deg å bli kjent med arbeidsmiljøet og dine nye kollegaer. Og en faglig leder følger deg opp gjennom hele læretiden.


Nyttig informasjon

UtplasseringTAF-lærlingMaterialteknologAktuelle lenker

Prosessanleggene tar imot elever fra videregående skole på utplassering for et par måneder eller én dag i uken. På denne måten kan elevene få en smakebit av lærlingtilværelsen.

Noen av prosessanleggene tilbyr et TAF-utdanningsløp som gir dobbelt kvalifikasjon. I løpet av fire år får en TAF-lærling både fagbrev og spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

Opplæringen på TAF skjer i nært samarbeid mellom en videregående skole med TAF og lokalt næringsliv. Den teoretiske opplæringen får du på skolen, den praktiske opplæringen får du i bedrift. Denne kombinasjonen, med noen dager på skole og noen dager i bedrift per uke, gjennomføres alle de fire årene.

TAF er spesielt beregnet for deg som planlegger å studere ved en høgskole eller et universitet, og sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør. Med kombinasjonen fagbrev og studiekompetanse står du veldig godt rustet for et ingeniørstudium. Siden du oppnår fullt fagbrev i løpet av opplæringstida, er det også mulig å jobbe som fagarbeider når du er ferdig med TAF.

Møt en lærling ›

En materialteknolog utvikler morgendagens materialer.

Har du lurt på hvorfor offroad-sykkelen din tåler julingen den får på en røff tur i marka? Eller hva kjeden til sykkelen er laget av? Og hva som skal til for at den ikke skal ruste? Dette er av de dagligdagse ting du kan få innsikt i hvis du velger å studere metallurgi, som er Eramet Norways kjernekompetanse.

Metallurgi, eller materialteknologi, kan du studere på Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU.

  • Vigo er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommuner. Her finnes informasjon om formidling av lærlinger, lærekandidater, kontraktsforhold, tilskudd og rapportering. Bedrifter og opplæringskontor kan her se og endre sine person- og bedriftsdata.
  • Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Her finner du nærmere informasjon om opptakskrav, læreplaner og utdanningsprogram.
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.
  • Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr fag- og profesjonsstudier innen helse og sosialfag, informatikk, lærer og tolking, teknologi, økonomi og ledelse.

Har du spørsmål om læreplass på Eramet Norway?