Eramet Norway AS er en verdensledende produsent av raffinerte manganlegeringer til den globale stålindustrien.

Selskapet, som består av tre smelteverk lokalisert i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal samt en forsknings- og utviklingsavdeling (FoU) i Trondheim, har vel 560 ansatte. Vi ønsker også hvert år velkommen et stort antall lærlinger.

 

Les vår Bærekraftrapport 2022 – Eramet Norway

 

Forside en stk 2000px

Eramet Norway utgir årlig en Bærekraftrapport. I rapporten kan du lese om vårt selskap og det som er viktig for oss:

Våre ansatte, våre produkter og vårt samfunnsansvar.

Vi har ambisiøse mål innen klima, energi, miljø og sirkulærøkonomi, og i denne rapporten beskriver vi hva vi skal oppnå og status for året, samt våre viktigste prosesser og prosjekter for å nå målene våre.

Bærekraftrapport 2022 – Eramet Norway

Årlig redegjørelse – Åpenhetsloven

Åpenhetsloven § 5 krever at virksomheter skal offentligjøre en årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort. Vennligst se vår rapport for 2023: Årlig redgejørelse av aktsomhetsvurderingene relatert til menneskerettigheter og anstendige arbeidsfarbeidsforhold – 2023.

Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i bedriftens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene og hvordan det jobbes for å redusere risiko relatert til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

 

 

Eramet_Sauda

Eramet Norway Sauda

Målt i produserte tonn er prosessanlegget i Sauda det største i Eramet Norway-familien.

Eramet_Porsgrunn

Eramet Norway Porsgrunn

Prosessanlegget har det bredeste produktspekteret i selskapet og en historie strekker seg tilbake til 1913.

ErametNorway_Kvinesdal

Eramet Norway Kvinesdal

Et moderne prosessanlegg med en solid kompetanse på gjenvinning av energi.

Eramet forskning

Utviklingsgruppen i Trondheim

Utviklingsgruppen forsker og utvikler for å sikre en bærekraftig fremtid og består av eksperter på verksnær anvendt forskning.

Eramet Norway er stolte av å drive en av verdens reneste produksjonsprosesser for fremstilling av manganlegeringer. Vi har høye ambisjoner for våre miljøprestasjoner og jobber systematisk for å nå våre mål.

Eramet Norway ønsker hvert år et stort antall lærlinger velkommen til oss. Se våre filmer der våre lærlinger forteller om sine lærefag og hvordan det er å være lærling hos oss.