Eramet Norway har et klart definert verdigrunnlag og ledelseskonsept med fokus både på kunder, medarbeidere og andre interessenter – som naboer, samfunn, eiere og leverandører. Disse verdiene er forutsetningene for prosessanleggenes eksistensberettigelse.

Eramet_fremtid

En av verdens mest effektive manganprodusenter

Eramet Norways misjon er å komplettere Eramet-konsernets globale aktivitet gjennom å være ledende på raffinerte produkter, å dekke kundens behov over tid ved å tilby et utviklingsorientert prosessmiljø, smarte logistikkløsninger og produksjon i samsvar med nasjonale, aksepterte HMS-mål. Med tre produksjonssteder og en felles administrasjon er Eramet Norway en av verdens mest effektive manganprodusenter.

Verdigrunnlag og resultater basert på samspill

Eramet Norway har sammenfattet sitt verdigrunnlag i fem verdier. Utover misjonen er det hvordan menneskene i selskapet jobber sammen, som avgjør effektiviteten. Resultatet er gitt av samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon, der organisasjonens viktigste virkemiddel er kompetent arbeidskraft.

Eramets fem verdier: 1) Fokus på kunder og interessenter 2) Bærekraftig utvikling og bærekraftige prestasjoner 3) Initiativ og lagånd 4) Respekt for og utvikling av mennesker 5) Integritet og mot

Alle medarbeidere skal være fortrolige med selskapets misjon og verdier. Alle ansatte i Eramet Norway skal vite hva de skal bidra med for at selskapet skal lykkes i å etterleve selskapets misjon og de fem selskapsverdiene. Eramet Norway skal legge forholdene til rette for at hverdagen preges av initiativ, inkludering og arbeidsglede.

En nordisk og demokratisk arbeidsplass

Eramet_verdier

Eramet Norway tar ansvar for arbeidsmiljøet. Arbeidsplassmodellen er nordisk og demokratisk med et flatt hierarki i alle prosessanleggene. Her er det respekt for mangfoldet og enkeltmennesket som gjelder. Eramet Norway er overbevist om at dersom den enkelte medarbeider vises respekt og tillit gjennom frihet og handlerom, vil det oppmuntre medarbeideren til selv å ta ansvar. Tydelige mål, rett kompetanse og frihet gjør at det i organisasjonen blir tatt initiativer som bringer selskapet framover.

Klare normer og regler i organisasjonen reduserer behovet for ledelseskontroll. Dermed frigjøres det i stedet ledelsesressurser som kan settes inn på problemløsning og en ytterligere utvikling av selskapet.

Eramet Norway er en stabil arbeidsgiver og en spennende arbeidsplass. Vi trenger medarbeidere som er dyktige innenfor selskapets kjernekompetanseområder, og som ønsker en videre karriere i teknologisk retning. Les mer om karrieremulighetene i Eramet Norway >