De tre norske prosessanleggene har en lokal og helnorsk forankring mellom fjord og fjell i Rogaland, Agder og Telemark. Eieren av selskapet er det internasjonale franske industrikonsernet Eramet.

ManganManganlegering

Erametkonsernet er verdens nest største produsent av manganmalm og manganlegeringer og verdens ledende produsent av raffinerte manganlegeringer. Konsernet konsentrerer sin virksomhet rundt gruvedrift og metallurgisk industri og er en stor internasjonal aktør.

Eramet Norway med sine tre smelteverk i Sauda, Kvinesdal og Porsgrunn er en del av konsernets mangandivisjon som også består av smelteverk i USA, Frankrike og Gabon.

Eramet Norway sysselsetter rundt 560 medarbeidere og hører til den delen av Erametkonsernet som produserer nest mest manganmalm og manganlegeringer på verdensbasis.

SaudaProsessanlegget i Sauda

PorsgrunnProsessanlegget i Porsgrunn

KvinesdalProsessanlegget i Kvinesdal

Som kalsium for skjelettet

Jern og stål er viktige byggematerialer i et moderne samfunn. Effekten av mangan i stål kan sammenliknes med kalsium for skjelettet: Det gjør stålkonstruksjoner sterkere, hardere og mer slitesterke. Stål benyttes til produksjon av alt fra sykler til biler og store byggkonstruksjoner.

På samme måte som benbygningen vår trenger kalsium for å bli sterk, er mangan nødvendig for å gjøre stålet seigt og slitesterkt. Til ett tonn stål brukes omtrent ti kilo manganlegeringer.

Norsk metallurgikompetanse i verdenstoppen

Metallurgi er et bredt fagfelt med lange tradisjoner i den norske ferrolegeringsindustrien. Norge har en sterk internasjonal posisjon i ferrolegeringsindustrien.

Metallurgi er metallteknologi. Yrkesgruppen som arbeider innenfor dette fagområdet, strekker seg fra lærlinger og prosessoperatører til forskere med doktorgrad. Vi snakker om moderne metallteknologi – en teknologi som gjennom årenes løp har blitt stadig mer bærekraftig.

Fra smelteverk til moderne prosessanlegg

De norske prosessanleggene viderefører tradisjonene og kompetansen som norsk ferrolegeringsindustri har opparbeidet seg siden industrialiseringen av Norge skjøt fart på begynnelsen av 1900-tallet. Eramet Norway leverer i dag manganlegeringer til den internasjonale stålindustrien.

Nærmere 90 prosent av verdens totale manganlegeringsproduksjon går til fremstilling av rustfritt stål, stål til bygg- og anleggssektoren, energibransjen, transportbransjen og verktøyindustrien samt spesialstål til luft- og romfartssektoren.

 

Miljø og bærekraftInternasjonal konkurransekraftOrganisasjonsstrukturKredittrating
Eramet Norway har for lengst forstått at en grønn fastlandsindustri er Norges fremtid. Fra 2001 hvor ERAMET overtok prosessanleggene fra Elkem, har det blitt brukt ca. en halv milliard kroner for å utvikle og installere ny miljøteknologi. I dag kan Eramet Norway stolt skilte med at de driver verdens reneste manganlegeringsproduksjon.
En utfordring ved å drive og videreutvikle virksomheten i Norge er at vi sammen med norske myndigheter må tilpasse våre rammebetingelser på en måte som skaper et grunnlag for styrking av vår internasjonale konkurransekraft. Eramet Norway har god dialog med myndigheter og andre relevante aktører.
Eramet Norway opererer med en ekstremt flat organisasjonsstruktur, bygget på en sterkt medvirkningsbasert organisasjonsfilosofi og den nordiske samarbeidsmodellen. Eramet Norway er ett selskap bestående av fire avdelinger fordelt på Sauda, Kvinesdal, Porsgrunn og Trondheim som inngår i det franske ERAMET-konsernet. ›
Eramet Norway har beste kredittverdighet.