I henhold til konsernets strategi, satser Eramet Norway på forskning og utvikling (FoU) for å sikre en bærekraftig fremtid. Forskerne i utviklingsgruppen i Trondheim er eksperter på verksnær anvendt forskning.

To viktige aktører i satsningen er Eramet Research, konsernets forskningssenter i Paris med nærmere 150 ansatte og fasiliteter for metallurgi og gruvedrift, samt Eramet Norways egen utviklingsgruppe i Trondheim, som består av tre forskere med tilgang til utstyr og kompetanse knyttet til NTNU og SINTEF.

Støtter nasjonale og regionale initiativer

Eramet Norway støtter både nasjonale og regionale initiativer gjennom bransjeforeningen Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) og et utstrakt samarbeid med NTNU og SINTEF, Eyde-Nettverket, Teknova og Tel-Tek.

Utviklingsgruppen jobber tett på smelteverkene for å analysere og løse tekniske og prosessmessige utfordringer. Denne assistansen bygger på nødvendig forståelse av realistiske forslag til nyskaping. Gruppen støtter seg på et nettverk av fageksperter fra akademia, forskningsinstitutter, konsulenter og annen industri.

Anerkjent ekspertise

Utviklingsgruppen er et anerkjent ekspertteam innenfor anvendt forskning. Her arbeides det hele tiden for økt innsikt. Utviklingsgruppen assisterer prosessanleggene i Kvinesdal, Sauda og Porsgrunn samt driver med nyskaping og formidling av kunnskap innad i Eramet Norway.

En del av et kompetansenettverk

Utviklingsgruppen i Eramet Norway er en liten gruppe som er avhengig av et sterkt nettverk, spesielt på fagområder utenfor gruppens hovedkompetanse. Utviklingsgruppen benytter seg av en lang rekke spesialister. Utviklingsgruppens viktigste samarbeidspartnere er:

  • ansatte i prosessanleggene
  • Eramet Research i Paris
  • Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF)
  • universiteter – spesielt NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
  • forskningsinstitutter – spesielt SINTEF
  • konsulenter
  • brukere av Eramets produkter
ForskerteametKontaktKart
Eramet Norways Utviklingsgruppen i Trondheim består av tre permanente forskere og opptil tre forskere som jobber på prosjektbasis. Eramets forskere har typisk kompetanser på reduksjon av støvutslipp, prosesskontroll, karakterisering av råvarer, og raffinering av manganlegering. Avanserte modeller brukes blandt annet innen masse- og varmebalanser, strømning (Computational Fluid Dynamics) og statistikk.
Eramet Norway AS Besøksadresse: c/o SINTEF Industri, Alfred Getz vei 2B, 7465 Trondheim. Telefon: +47 47 88 01 08 E-post: benjamin.ravary@eramet.com Org. nr.: 980 518 647