Start søknadsprosessen her:


Kvinesdal

HR-sjef Kvinesdal
Eramet Norway driver en av verdens reneste produksjonsprosesser for fremstilling av manganlegeringer, og vi har store ambisjoner for fremtiden. Vi har tre smelteverk som ligger i Sauda, Kvinesdal og P …

Ferievikarer
Vi har behov for ferievikarer sommeren 2023. Ferieperioden er i tidsrommet 19. juni til 20. august.Avdeling(er) velges i søknadsskjema.Fra 18 år: Varmprosess: Skift produksjon. Kaldprosess: Produksjon …

Lærlinger Kjemiprosess-/produksjonsteknikkfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter:LÆRLINGER i Kjemiprosess-/Produksjonsteknikkfag

Lærlinger – Industrimekanikerfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter:LÆRLINGER i IndustrimekanikerfagSauda

Prosessoperatører
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …

Sommerferievikarer 2023
Vil du være med og drifte Europas største mangansmelteverk i sommer, og få verdifull arbeidserfaring? Med sine to smelteovner og raffineringsanlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelt …

Lærling i kjemiprosessfaget 2023
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …

Lærling i industrimekanikerfaget 2023
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …

Lærling i produksjonsteknikkfaget 2023
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …

Lærling i elektrikerfaget 2023
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …