Start søknadsprosessen her:


Kvinesdal

Lagermedarbeider
Mottak av varer, lagerhold og behandling av bestillinger i hht bedriftens rutiner. Arbeid i våre interne datasystemer og fakturabehandlingssystemer

Laborant
Vi har et ledig vikariat som laborant på Eramets verk i KvinesdalVi har et moderne, velutstyrt laboratorie med totalt 4 stilllinger. Vi er også del i et større nettverk i Eramet Norway AS, som har lab …

Industrimekaniker
Vi søker etter ny fagarbeider til vårt verk i Kvinesdal. Vedlikeholdsavdelingen består av mekanisk verksted, anlegg, kjøretøyverksted og elektroverksted.