Start søknadsprosessen her:


Kvinesdal

Lærling – Elektrikerfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter:LÆRLING i Elektrikerfag

Lærlinger Kjemiprosess-/produksjonsteknikkfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter:LÆRLINGER i Kjemiprosess-/Produksjonsteknikkfag

Lærlinger – Industrimekanikerfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter:LÆRLINGER i Industrimekanikerfag

Lærling – Anleggsmaskinmekaniker
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter:LÆRLING i Anleggsmaskinmekanikerfag

Lærling – CNC-maskineringsfag
Ved verket vårt i Kvinesdal søker vi etter:LÆRLING i CNC-maskineringsfag

Ferievikarer
Vi har behov for ferievikarer sommeren 2022. Ferieperioden er i tidsrommet 20. juni til 21. august.Avdeling(er) velges i søknadsskjema.Fra 18 år: Varmprosess: Skift produksjon. Kaldprosess: Produksjon …

Kranfører kai
Vi har ledig stilling som krankjører ved smelteverket i Kvinesdal.Vi har et moderne kaianlegg, med stor trafikk og ca. 300 anløp pr. år, primært lasting og lossing i bulk. Det jobber pr. i dag 16 pers …Sauda

IT/ Automasjonsingeniør
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …

Lærling i laboratoriefaget 2022
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …

Lærling i kjemiprosessfaget 2022
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …

Lærling i produksjonsteknikkfaget 2022
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …

Lærling i elektrikerfaget 2022
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …

Lærling i industrimekanikerfaget 2022
Med sine to ovner og MOR-anlegg er Eramet Norway Sauda i dag det største mangansmelteverket i Europa. Verket er verdensledende innen fremstilling av raffinert ferromangan, som utgjør om lag 80% av ver …

Sommerferievikarer 2022
Vil du være med og drifte Europas største mangansmelteverk i sommer, og få verdifull arbeidserfaring? Vi trenger deg! Med sine to smelteovner og raffineringsanlegg er Eramet Norway Sauda i dag det stø …