Eramet Norway har et bredt spekter av interessante og fremtidsrettede lærefag, som du kan avlegge fagprøve i.

Oversikt over fagområder og opptakskrav:
Anleggsmaskinmekanikerfaget

Lærefag

Anleggsmaskinmekanikerfaget skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner, utstyr og redskaper. Videre skal faget bidra til sikker drift av maskiner og redskaper gjennom vektlegging av helse, miljø og sikkerhet. Faget skal bidra til å ivareta krav om reduksjon av utslipp av miljøfarlige væsker og gasser.

Opptakskrav

Videregående trinn 1 (Vg1) Teknikk og industriell produksjon (TIP), som påbygges med videregående trinn 2 (Vg2) Arbeidsmaskiner, som deretter påbygges med videregående trinn 3 (Vg3) Anleggsmaskinmekanikerfaget. Deretter følger 12 måneders læretid i bedrift.

Automatiseringsfaget

Lærefag

Automatiseringsfaget skal fremme lærlingens kunnskap i systemforståelse og evne til å se sammenhengen mellom teknologisystemer, prosessanlegg, maskiner og anlegg. Faget skal bidra til å gi lærlingen kompetanse i å planlegge, montere, drifte og vedlikeholde automatiseringsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk. Arbeidet krever også stor grad av oppfinnsomhet.

Opptakskrav

Videregående trinn 1 (Vg1) Elektrofag eller videregående trinn 1 (Vg1) Teknisk industriell produksjon (TIP), påbygges med videregående 2 (Vg2) og videregående 3 (Vg3) Automatisering, deretter følger 18 måneders læretid i bedrift.

CNC-maskineringsfaget

Lærefag

Opplæring i CNC-maskineringsfaget skal bidra til at lærlingen utvikler evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og kvalitetsbevisst etter tegninger og prosedyrer. Videre skal opplæringen fremme refleksjon, kreativ tenking og ansvarsbevissthet. Opplæringen skal fremme evne til faglig utvikling og evne til å håndtere utfordringer. Yrkestittel er CNC-operatør.

Opptakskrav

Videregående trinn 1 (Vg1) Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Vg1 Elektrofag, som påbygges med videregående trinn 2 (Vg2) Produksjons- og industriteknikk. Deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Elektrofaget

Lærefag

Elektrikere jobber på ulike typer strømførende anlegg i boliger og andre bygninger, industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner og alarm- og sikkerhetsanlegg. Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk.

Se vår video der en av våre lærlinger forteller om hvorfor han valgte å gå elektro og hvordan det er å være elektrikerlærling hos oss.

Opptakskrav

Videregående trinn 1 (Vg1) Elektrofag, påbygges med videregående trinn 2 (Vg2) Elenergi, Derretter følger 30 måneders lære i bedrift.

Industrimekanikerfaget

Lærefag

En industrimekaniker er en allsidig montør og reparatør. Industrimekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen tilvirking, montering, vedlikehold og reparasjon av maskindeler i landbasert industri, offshorevirksomhet og skipsverft. Industrien er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering. Industrimekanikeren håndterer maskiner og bruker mange forskjellige verktøy i det daglige arbeidet.

Se vår video der to av våre lærlinger forteller om hvorfor de valgte industrimekanikerfaget og hvordan det er å være lærling hos oss.

Opptakskrav

Videregående trinn 1 (Vg1) Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller Vg1 Elektrofag, som påbygges med videregående trinn 2 (Vg2) Produksjons- og industriteknikk. Deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Kjemiprosessfaget

Lærefag

Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen prosessindustrien. Prosessindustrien står for en stor del av verdiskapingen i Norge, og omfatter installasjoner for utvinning av olje og gass, petrokjemisk, metallurgisk, kjemisk, farmasøytisk industri og trefored-lingsindustri. Fagoperatørens viktigste oppgave er å overvåke, styre og regulere produksjonen i bedriften. Sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer. Bruk av tekniske flytskjemaer, overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser.

Se vår video der en av våre lærlinger forteller om hvorfor hun valgte kjemiprosessfaget og hvordan det er å være lærling hos oss.

Opptakskrav

Videregående trinn 1 (Vg1) Teknikk og industriell produksjon (TIP), påbygges med videregående trinn 2 (Vg2) Kjemiprosess. Deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Laboratoriefaget

Lærefag

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kunnskap om prøvetaking, forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle kompetanse i planlegging, kontroll, kvalitetssikring og dokumentasjon. Opplæringen skal også bidra til å utvikle lærlingens evne til nøyaktighet og varsomhet i arbeidet.

Se vår video der en av våre lærlinger forteller om hvorfor han valgte laboratoriefaget og hvordan det er å være lærling hos oss.

Opptakskrav

Videregående trinn 1 (Vg1) Teknikk og industriell produksjon (TIP) eller videregående trinn 1 (Vg1), studiespesialisering med eller uten formgivingsfag, som påbygges med videregående trinn 2 (Vg2) Laboratoriefag, deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Logistikkfaget

Lærefag

En fagoperatør i logistikk skal ha oversikt over bedriftens totale materialflyt, fra råvarelager til lasting av ferdigvarer. Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innenfor lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift.

Opptakskrav

Videregående trinn 1 (Vg1) Service og samferdsel eller Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP), som påbygges med videregående trinn 2 (Vg2) Transport og logistikk. Deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Produksjonsteknikkfaget

Lærefag

Produksjonsteknikkfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen framstilling av produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Videre skal faget bidra til kompetanse i styring og drift av produksjonsmaskiner og utstyr og sammenstilling av produkter. Faget skal bidra til å ivareta krav til høy effektivitet, stabil produktkvalitet og bruk av automatiserte produksjonsmetoder. Faget skal også fremme konkurransedyktig produksjon til markeder i inn- og utland.

Se vår video der en av vår lærlinger forteller om hvorfor han valgte å bli lærling i produksjonsteknikkfaget og hvordan det er å være lærling hos oss.

Opptakskrav

Videregående trinn 1 (Vg1) Teknikk og industriell produksjon (TIP), som påbygges med videregående trinn 2 (Vg2) Produksjons- og industriteknikk. Deretter følger 24 måneders læretid i bedrift.

Oversikt over hvilke fagområder de ulike prosessanleggene er godkjent i:
Eramet Norway KvinesdalEramet Norway PorsgrunnEramet Norway Sauda
Fagområder:

 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Elektrofaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Laboratoriefaget
 • Logistikkfaget
 • Produksjonsteknikkfaget

Fagområder:

 • Automatiseringsfaget
 • Elektrofaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Kjemiprosessfaget inkl. TAF
 • Laboratoriefaget
 • Logistikkfaget

Fagområder:

 • Automatiseringsfaget
 • Elektrofaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Laboratoriefaget
 • Produksjonsteknikkfaget

Last ned Lærlingbrosjyre Eramet Norway Sauda

Har du spørsmål om læreplass på Eramet Norway?