Eramet_Porsgrunn

Eramet Norway Porsgrunns historie strekker seg helt tilbake til etableringen av prosessanlegget på øya Roligheten i Porsgrunn i 1913. I dag en del av industriområdet Herøya med blant annet Norsk Hydros etablering av gjødselproduksjon i 1928.

Opprinnelig gikk bedriften under navnet Porsgrund Elektrometallurgiske Aktieselskab, på folkemunne PEA, Metallurgen, Lurgen, seinere Elkem og nå Eramet. I dag har det tradisjonelle smelteverket rundet 100 år og er verdensledende på produksjon av raffinerte manganlegeringer.

Sveitsiske grunnleggere

I begynnelsen av forrige århundre hadde Europa fått øynene opp for norsk vannkraft og industriutvikling. Det var METEOR, som drev elektrometallurgisk virksomhet i Sveits, som slang seg på bølgen og til slutt fant en hensiktsmessig kraftleverandør og et egnet område for smelteverkdrift på Roligheten i Porsgrunn. I 1913 var Porsgrund Elektrometallurgiske Aktieselskab (PEA) et faktum. I dag er det to store ovner i drift, ovn 10 og ovn 11. Ovn 1 fra oppstartsåret, og andre ovner som har vært bygget opp gjennom årene er i dag faset ut. Dagens ovner har større kapasitet, og effektiviteten er kraftig forbedret. Som et eksempel produserte én ovn i smelteverket rundt 6000 tonn ferrolegeringer i 1915, mens det produseres nærmere 170 000 tonn i året med to ovner i 2014.

Høy trivsel og spennende arbeidsoppgaver

Eramet Norway Porsgrunn er et moderne og høyteknologisk selskap med lange tradisjoner. Den gjennomsnittlige ansienniteten er på hele 23 år, og det er ikke uvanlig å møte på andre- og tredjegenerasjons ansatte ved smelteovnene. Prosessanlegget er en attraktiv arbeidsplass i regionen. Mye av forklaringen ligger i stor frihet for den enkelte medarbeider kombinert med spennende og utfordrerne arbeidsoppgaver. I dag er det rundt 150 medarbeidere ved anlegget i Porsgrunn. Utover dette satser prosessanlegget i Porsgrunn på ulike aktiviteter for sine ansatte, som for eksempel bedriftsidrettslag innenfor en rekke idrettsgrener samt kampanjer og konkurranser som oppmuntrer til fysisk aktivitet, og vinklubb og revygruppe. På Herøya finnes det også kvinner i en rekke nøkkelroller, og opplæringssystemet i bedriften er godt utviklet.

Takler stadig nye utfordringer

Den teknologiske utviklingen gjør at ferrolegeringsindustrien konfronteres med stadig nye utfordringer. Prosessanlegget i Porsgrunn har vært gjennom mange omstillingsprosesser og er på god vei mot nullutslipp. Eramet Norway Porsgrunn omtales som det mest produktfleksible prosessanlegget i Eramet Norway. Utstyrt med to smelteovner, raffineringsanlegg og miljøfilter produserer anlegget som nevnt årlig 170 000 tonn standard silikomangan og raffinert ferromangan av en rekke kvaliteter. Hovedråvaren for produksjonen kommer fra Erametkonsernets gruve i Gabon, der manganmalmen hentes ut. Malmen skipes fra det vestafrikanske landet og losses i land hos Eramet Norway i Porsgrunn. Bedriften har et årlig kraftforbruk på 570 GWh (570.000.000 kWh).

Samlokalisert i Herøya Industripark

Samlokaliseringen i Herøya Industripark byr på mange stordriftsfordeler. En av Eramet Norway Porsgrunns målsettinger er å videreutvikle sine prestasjoner i samarbeid med Grenlandregionens sterke kompetansemiljøer. Noen av samarbeidsprosjektene i Herøya Industripark er:

 • Felles industrivern
 • IndustriClusteret Grenland (ICG)
 • Tilgangen til bemanningsbyrået Bilfinger, som leverer vikarer til alle virksomheter på Herøya
 • Felles nettbasert lærlingsrekrutteringsplattform
 • Konsulentselskaper og ingeniørselskaper samler verdifull kompetanse nær prosessanlegget
LokalsamfunnNyttige lenkerKontaktKart
Eramet Norway Porsgrunn arbeider aktivt for å skape et godt forhold til sitt lokalmiljø. Her er noen av de fortløpende tiltakene:

 • nabomøter
 • skoleklasser på besøk
 • foredrag ute hos skolene

Eramet Norway Porsgrunn gir også bred økonomisk støtte til lokale idrettslag og korps og har en langsiktig sponsoravtale med Grenland Friteater og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PIT). Grenlandsområdet, som består av Porsgrunn, Skien og omkringliggende kommuner, er et Norge i miniatyr. Både skjærgården i sør og fjellene i nord innbyr til aktivitet sommer som vinter. Og ikke minst skjer det mye spennende i regionen, som rommer nærmere 100 000 innbyggere.

 • Herøya Industripark rommer rundt 90 virksomheter som representerer et stort mangfold i størrelser og bransjer.
 • IndustriClusteret Grenland er en arena der det diskuteres og jobbes med medlemsbedriftenes felles problemstillinger og aktuelle politiske saker.
 • Porsgrunn kommunes egen nettside omfatter informasjon om tjenester, politikk og administrasjon samt fakta om Porsgrunn.

Eramet Norway Porsgrunn AS Postadresse: Postboks 82 – 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Rolighetsv. 11 – Porsgrunn Telefon: +47 35 56 18 00 Faks: +47 35 55 36 10 E-post: Org. nr.: 980 518 647