Eramet_fremtid_stilling

Eramet Norway er en stabil arbeidsgiver og en spennende arbeidsplass. Norges gode tilgang på fornybar og miljøvennlig energi og Eramet Norways lange erfaring innenfor ferrolegeringer, gjør at selskapet står sterkt rustet for fremtiden. Men bærebjelken er selskapets skolerte og høyt motiverte arbeidsstyrke.

Eramet Norway trenger ansatte som er dyktige innenfor selskapets kjernekompetanseområder, og som ønsker en videre karriere i teknologisk retning. Tidvis har selskapet dessuten behov for personer som ønsker en jobb hvor ledelse og utvikling av prosesser og medarbeidere i selskapets samordnede fellesfunksjoner, som omfatter økonomi, HR, IT, innkjøp og logistikkfunksjoner.

Ønsker du å jobbe i Eramet Norway, kan du enten søke om en læreplass i selskapet, eller du har en utdanning som er relevant for selskapet.

Arbeidsplassmodellen er nordisk og demokratisk med et flatt hierarki i alle prosessanleggene. Her er det respekt for mangfoldet og enkeltmennesket som gjelder. Eramet Norway er overbevist om at dersom den enkelte medarbeider vises respekt og tillit gjennom frihet og handlerom, vil det oppmuntre medarbeideren til selv å ta ansvar.

Internasjonale karrieremuligheter

Du spiller hovedrollen i din karriere, men Eramet hjelper deg godt på vei. Les mere om mulighetene for en internasjonal karriere i Eramet. Når du jobber i Eramet Norway vil du også møte og jobbe sammen med utenlandske kolleger som jobber som en del av den lokale organisasjonen.

> Søk ledige stillinger i Erametkonsernet