Læretiden er ditt første møte med arbeidslivet. Den trygge tilværelsen du er vant til ved skolebenken, er noe helt annet enn det som vil vente deg i arbeidslivet. Som lærling i Eramet Norway blir du imidlertid godt ivaretatt – både faglig og sosialt.

Sauda_mekanisk verksted_lærling

Du kan forvente deg

  • utdanningen du har krav på etter Opplæringsloven
  • varierende og spennende arbeidsoppgaver
  • en trygg arbeidsplass

Faglig utbytte i trygge omgivelser

Prosessanleggene i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal tar inn 30 til 50 lærlinger i året. Når du får en læreplass i Eramet Norway, vil det bli opprettet en skriftlig lærekontrakt mellom deg og bedriften. Erfarne fagarbeidere vil stå for den praktiske opplæringen i faget. Og faglige ledere sørger for at bedriften tilrettelegger opplæringen, slik at du kan få størst mulig faglig utbytte av den.

Den første dagen i bedriften vil du også få utnevnt en fadder eller en instruktør, som sammen med din faglige leder skal ha ansvaret for deg og din faglige utvikling. Fadderen din skal dessuten hjelpe deg, slik at du blir kjent med arbeidsmiljøet og nye kollegaer.

Møt en lærling innenfor prosessanleggenes ulike fagområder ›

Husk at du må selv være aktiv – både faglig og sosialt. Du er selv ansvarlig for egen læring!

Eramet Norway garanterer at arbeidsplassen din er trygg, og at du vil føle deg ivaretatt – både av ledelsen og av kollegaene dine.

Læreperioden er inndelt i to faser:

  1. Opplæringsperioden
  2. Verdiskapingsperioden

Mer om lærefag og opptakskrav ›

Rettigheter og plikter

Eramet Norway er medlem av bedriftshelsekretsen. Lærlinger har samme rettigheter og plikter som andre ansatte, det vil si at de får gratis medlemskap i fagforeningen, gratis innboforsikring og velferdstilbud som bedriftsidrettslag, rimelig hytteleie med mer.

Når læretiden er over

Etter endt fagutdanning åpner mange muligheter seg for fagarbeideren. Lærlinger ved Eramet Norways prosessanlegg i Sauda, Kvinesdal og Porsgrunn står først i køen når det gjelder rekruttering til fagarbeiderstillinger.

Eramet Norway har tidvis også behov for høyere utdannede ingeniører og økonomer innenfor både ingeniørfag, byggefag og økonomi, ledelse, IT innkjøp og logistikk.

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet og svart på noen av de spørsmålene vi ofte får i forbindelse med lærlingeordningen. Svarene er litt ulike for det enkelte prosessanlegget.

KvinesdalPorsgrunnSauda


1. Hvor finner jeg annonsene for lærlingstillinger?

ENK annonserer etter lærlinger på denne nettsiden og i lokalavisene Agder og Farsunds Avis.


2. Når er søknadsfristen?

ENK har søknadsfrist 1. mars hvert år.


3. Kan jeg sende inn søknad i posten?

Nei, vi tar bare imot søknader via søknadsskjemaet på denne nettsiden. Husk å legge ved kompetansebevis fra skolen i tillegg til relevante attester.


4. Hvem kan bli lærling?

Alle kan søke om læreplass, men vi krever gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.


5. Hvorfor er det så viktig med lavt fravær?

Det hjelper ikke å være teoretisk eller praktisk dyktig hvis du ikke møter opp på jobb. Lavt fravær og en solid innsats er forutsetninger for å bestå fagprøven.


6. Tar noen imot meg den dagen jeg starter læretiden?

Ja, tillitsmannen viser alle lærlinger rundt den første dagen. Hver lærling har en egen tillitsmann og en egen faglig leder som følger opp lærlingen gjennom hele læretiden.


1. Hvor finner jeg annonsene for lærlingstillinger?

ENP tar inn lærlinger via nettsiden Industrilærling.


2. Når er søknadsfristen?

ENP har søknadsfrist 1. mars hvert år.


3. Kan jeg sende inn søknad i posten?

Nei, vi tar bare imot søknader via rekrutteringssiden til Industrilærling: www.blitil.no.


4. Hvem kan bli lærling?

ENP søker fortrinnsvis elever som har fullført og bestått VG1/VG2.


5. Hvorfor er det så viktig med lavt fravær?

Som arbeidsgiver må ENP kunne stole på at de ansatte møter opp og gjør den jobben de skal. Når vi ansetter lærlinger, må vi vite at lærlingene går inn for å bestå fagprøven.


6. Tar noen imot meg den dagen jeg starter læretiden?

Ja, alle lærlinger får to introduksjonsdager i bedriften ved oppstart. Lærlingene får dessuten tildelt en instruktør som skal hjelpe dem å bli kjent med arbeidsmiljøet og nye kollegaer. Og en faglig leder følger opp lærlingene gjennom hele læretiden.


[/sparx_accordion]


1. Hvor finner jeg annonsene for lærlingstillinger?

ENS annonserer her på siden og i lokalavisen Ryfylke.


2. Når er søknadsfristen?

ENS har samme søknadsfrist som ENP og ENK. Nærmere info er å finne i annonsene våre.


3. Kan jeg sende inn søknad i posten?

Nei, vi tar bare imot søknader via søknadsskjemaet på denne nettsiden. Husk å legge ved kompetansebevis fra skolen i tillegg til relevante attester.


4. Hvem kan bli lærling?

I utgangspunktet kan alle søke om læreplass, men mangler du enkelte fag fra videregående eller har strøket i enkelte fag, havner du lenger bak i køen. ENS er interessert i å komme i kontakt med elever som har påbegynt sin yrkesfaglige utdanning, og har fullført og bestått VG1 og VG2.


5. Hvorfor er det så viktig med lavt fravær?

Som arbeidsgiver må ENS kunne stole på at alle ansatte møter opp på jobb og utfører den jobben de skal. Når vi ansetter lærlinger, må vi vite at lærlingene gjør en innsats for å bestå fagprøven.


6. Tar noen imot meg den dagen jeg starter læretiden?

Ja, alle lærlinger møtes med en introduksjonsdag i bedriften. Dessuten får du som lærling tildelt en fadder som skal hjelpe deg å bli kjent med arbeidsmiljøet og dine nye kollegaer. Og en faglig leder følger deg opp gjennom hele læretiden.


Nyttig informasjon

UtplasseringYSK-lærlingMaterialteknologAktuelle lenker

Prosessanleggene tar imot elever fra videregående skole på utplassering for et par måneder eller én dag i uken. På denne måten kan elevene få en smakebit av lærlingtilværelsen.

Noen av prosessanleggene tilbyr et YSK-utdanningsløp som gir dobbelt kvalifikasjon. I løpet av fire år får en YSK-lærling både fagbrev og spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.

Opplæringen på YSK skjer i nært samarbeid mellom en videregående skole med YSK og lokalt næringsliv. Den teoretiske opplæringen får du på skolen, den praktiske opplæringen får du i bedrift. Denne kombinasjonen, med noen dager på skole og noen dager i bedrift per uke, gjennomføres alle de fire årene.

YSK er spesielt beregnet for deg som planlegger å studere ved en høgskole eller et universitet, og sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør. Med kombinasjonen fagbrev og studiekompetanse står du veldig godt rustet for et ingeniørstudium. Siden du oppnår fullt fagbrev i løpet av opplæringstida, er det også mulig å jobbe som fagarbeider når du er ferdig med YSK.

Møt en lærling ›

En materialteknolog utvikler morgendagens materialer.

Har du lurt på hvorfor offroad-sykkelen din tåler julingen den får på en røff tur i marka? Eller hva kjeden til sykkelen er laget av? Og hva som skal til for at den ikke skal ruste? Dette er av de dagligdagse ting du kan få innsikt i hvis du velger å studere metallurgi, som er Eramet Norways kjernekompetanse.

Metallurgi, eller materialteknologi, kan du studere på NTNU.

  • Vigo er et kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og fylkeskommuner. Her finnes informasjon om formidling av lærlinger, lærekandidater, kontraktsforhold, tilskudd og rapportering. Bedrifter og opplæringskontor kan her se og endre sine person- og bedriftsdata.
  • Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Her finner du nærmere informasjon om opptakskrav, læreplaner og utdanningsprogram.
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.

Har du spørsmål om læreplass på Eramet Norway?