Overalt hvor du ferdes i hverdagen, vil du støte på produkter som inneholder manganlegeringer fra Eramet Norway. Prosessanleggene i Norge har en unik metallurgisk kompetanse, som gjennom produktene eksporteres til land over hele verden.

Eramet Norway forsyner verdens stålprodusenter med et komplett spekter av manganlegeringer i svært høy kvalitet. I prosessanleggene i Norge foredles manganet og prosesseres til ferromangan og silikomangan. Disse tilsatsstoffene utgjør fra én til ti prosent av stålsammensetningen avhengig av kvaliteten.

Fly

konstruksjon1

buildings

På samme måte som benbygningen vår trenger kalsium for å bli sterk, er mangan nødvendig for å gjøre stålet seigt og slitesterkt. Til ett tonn stål brukes omtrent ti kilo manganlegeringer.

Stort vekstpotensiale

Nærmere 90 prosent av verdens totale manganlegeringsproduksjon går til fremstilling av rustfritt stål, stål til bygg- og anleggssektoren, luft- og romfartssektoren, energibransjen, transportbransjen og verktøyindustrien. Bygg- og anleggsmarkedet alene står for mer enn halvparten av verdens stålforbruk. Potensialet for vekst innenfor denne sektoren vil fortsatt være stort de kommende årene. Denne veksten skyldes primært urbaniseringen og industrialiseringen i vekstmarkedene Kina og India.

For Eramet Norways raffinerte produkter er stål til bilproduksjon samt produksjon av rustfritt stål sentrale markedssegment.

100 prosent eksport til det internasjonale stålmarkedet

Eramet Norway eksporterer all sin produksjon av manganlegeringer hovedsakelig til Europa og Nord-Amerika. Prosessanleggene transporterer 98 prosent av sin produksjon med båt og det resterende med bil.

 

ManganFerromanganSilikomangan

Mangan er et hardt metallisk grunnstoff (kjemisk symbol Mn, atomnummer 25), et stålgrått metall. Mangan – ikke synlig i hverdagen men uunnværlig ›

Ferromangan (av ferro-),ferrolegering som ved siden av jern inneholder opptil ca. 80 % mangan, samt karbon i området fra ca. 7 % ned til 0,5 %

Silikomangan hovedsakelig bestående av mangan (opptil 70 %), silisium (opptil 30 %), små mengder karbon, og resterende jern.