Eramet Norway utgir årlig en Bærekraftrapport.

I rapporten kan du lese om vårt selskap og det som er viktig for oss:

Våre ansatte, våre produkter og vårt samfunnsansvar.

Vi har ambisiøse mål innen klima, energi, miljø og sirkulærøkonomi, og i denne rapporten beskriver vi hva vi skal oppnå og status for året, samt våre viktigste prosesser og prosjekter for å nå målene våre.

 

Les vår nye Bærekraftrapport 2022 – Eramet Norway.

Forside en stk 2000px

Publisert mai 2023.