Eramet Norway utgir årlig en Bærekraftrapport.

I rapporten kan du lese om vårt selskap og det som er viktig for oss:

Våre ansatte, våre produkter og vårt samfunnsansvar.

Vi har ambisiøse mål innen klima, energi, miljø og sirkulærøkonomi, og i denne rapporten beskriver vi hva vi skal oppnå og status for året, samt våre viktigste prosesser og prosjekter for å nå målene våre.

 

Les vår nye Bærekraftrapport 2021 – Eramet Norway.

Our Sustainability Report 2021 is also available in English.

Bærekraftrapport del1 2 forsider

Publisert juni 2022.