Sauda

Sauda ligger nord-øst i Rogaland og har rundt 5000 innbyggere. Kraftutbyggingen i Saudavassdraget på begynnelsen av 1900-tallet la grunnlaget for industrieventyret i Sauda.

I 2016 hadde prosessanlegget i Sauda 163 ansatte og er med sine to 40 MW-ovner og raffineringsanlegg det største FeMn-verket i Nord-Europa. Produksjonen er mer enn doblet siden 1960-tallet, og nærmere 60 prosent av anleggets omsetning er basert på raffinerte produkter.

En amerikansk oppdagelse

I 1915 stiftet det amerikanske industrikonsernet Union Carbide Corp. selskapet Electric Furnace Products Limited (EFP) med sikte på produksjon av karbid i Sauda. Etter første verdenskrig falt etterspørselen etter dette produktet kraftig, og anlegget ble ombygd for å produsere ferrolegeringer.

I 1981 solgte Union Carbide Corp. prosessanlegget i Sauda til det norske metallselskapet Elkem. Ferrolegeringsbransjen opplevde vanskelige tider utover på 1990-tallet, og Elkem valgte i 1999 å selge sine manganlegeringsanlegg til det franske gruve- og metallselskapet ERAMET. I motsetning til Elkem drar Eramet Norway fordel av tilgangen til manganmalm fra morselskapets egen gruve i Gabon i Vest-Afrika.

Eramet Norway Saudas hovedmarked er den internasjonale stålindustrien, spesielt produsenter i Europa og Nord-Amerika. Den kraftige veksten i Asia, primært drevet av Kina, har dessuten ført til en dobling av verdens stålproduksjon i løpet av de siste 15 årene. Dette har i årene etter 2000 medført en ny vekst i bransjen.

Målt i antall produserte tonn er prosessanlegget i Sauda det største i Eramet Norway-familien. Eramet Norway Sauda har også den høyeste produksjonen av raffinerte FeMn-legeringer og bruker om lag 60 prosent av manganmalmen i Eramet Norway.

I 2015 rundet prosessanlegget 100 år med visjonen ”Klar for 100 nye år i Sauda”! Første steg for å nå denne visjonen er å være en attraktiv arbeidsplass med trygge og utviklende jobber. Eramet Norway Sauda har et særlig godt og gjensidig utviklende forhold til skole- og utdanningssystemet, spesielt til Sauda vidaregåande skule. Anlegget har til enhver tid 20 til 25 lærlinger i sin stab. Dette gir prosessanlegget en god rekrutteringsbase, noe som er av avgjørende betydning for å få dekket behovet for ny arbeidskraft.

Prosessanlegget bygger hele tiden videre på den solide kompetansen som er etablert gjennom hundre års drift. Samtidig fornyer vi kontinuerlig både arbeidsformer, produksjonsprosesser og anlegg, slik at prosessanleggets langsiktige konkurransekraft sikres.

 

LokalsamfunnNyttige lenkerKontaktKart

Helt siden oppstarten for nær 100 år siden har bedriften spilt en aktiv rolle i utviklingen av lokalsamfunnet Bygging av boliger til verkets ansatte, etablering av velferdstilbud både for egne ansatte og byens befolkning samt deltakelse i ulike offentlige spleiselag og støtteordninger gjennom årene, gjør at bedriftens fotavtrykk i Sauda er godt synlig.

Sauda har et kompakt og unikt sentrumsmiljø. Stedet byr på gode idrettsanlegg, kino, bibliotek, kafeer, restauranter og gode shoppingmuligheter. Videre er barnehager, skoler, pleie og omsorg prioriterte tjenesteområder i kommunen.

I tillegg til å være et trygt og godt oppvekstmiljø, er Sauda også en populær destinasjon. I helger og ferier øker folketallet betraktelig. Omfattende hyttebygging, småbåthavn, golfbane, motocrossbane, oppvarmet utendørs idrettsanlegg, Sør-Vestlandets største alpinanlegg samt oppkjørte skiløyper i sju ulike hytte- og friluftsområder i kort avstand fra sentrum, gjør Sauda til et attraktivt sted både for fastboende og tilreisende.

Eramet Norway Sauda har til enhver tid pågående samarbeidsprosjekter både med skoler og barnehager samt lag og organisasjoner innenfor idrett og kultur. Bedriften engasjerer seg spesielt i næringsutvikling gjennom selskapet Sauda Vekst AS. Eramet Norway er også en partner i etter- og videreutdanningstiltaket Utdanning i Regionene (UiR), som tilbyr skreddersydde og unike vilkår for kompetanseutvikling Der folk bur. De siste 15 årene har Eramet Norway lagt til rette for vekst både i eksisterende virksomheter og for nyetableringer gjennom Næringsparken ved smelteverket. Næringsparken huser i dag mer enn 15 bedrifter.

  • Næringsutviklingsselskapet Sauda Vekst er et nettverkssamarbeid som skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda.
  • Portal Sauda er nettstedet der du finner informasjon om mulighetene i Sauda: ledige stillinger, tjenester, opplevelser og butikker.
  • Sauda kommunes egen nettside omfatter informasjon om tjenester, politikk og administrasjon samt fakta om Sauda

Eramet Norway Sauda AS
Postadresse: Postboks 243 – 4201 Sauda
Besøksadresse: Birkelandsv. 1 Sauda
Telefon: +47 52 78 50 00
Faks: +47 52 78 50 00
E-post:
Org. nr.: 980 518 647