Eramet SA er et fransk gruve- og metallurgikonsern som har omlag 10 400 ansatte fordelt på mer enn 20 lokasjoner.

Det første selskapet i konsernet, Société Le Nickel (SLN), ble etablert i 1880 for å utforske nikkelgruver i New Caledonia. Senere har andre selskaper også tilført sine historier og sin identitet til konsernet, inkludert Aubert & Duval, etablert i Frankrike i 1907, og COMILOG, la Compagnie Minière de l’Ogooué (Ogooué Mining Company), som ble grunnlagt i Gabon i 1962.

> Finn ut mer om ERAMETs historie
> Finn ut mer om ERAMETs organisasjon

 

SteelSpesialstål

Eramet_manganMangan

hp_plating_g_nickelNikkel

Sterke verdier for en felles kultur

Anleggene i ERAMET er fordelt på fem kontinenter. Konsernet har 14 000 ansatte på verdensbasis og flere forretningsområder. Likevel har konsernet lyktes i arbeidet med å skape en felles kultur blant sine ansatte. Den felles kulturen er nedfelt i fem grunnleggende verdier. Disse verdiene former konsernets identitet over hele kloden og gir mening til handlingene som utføres av de mange som jobber i ERAMET.

En fleksibel organisasjon som tilpasser seg svingende konjunkturer

ERAMET har innført LEAN, som gir forutsetninger for en fleksibel, effektiv og reaktiv ledelse. Dette er en ubestridt fordel i den stadig mer svingende og konkurranseutsatte bransjen som konsernet opererer i.

Konsernet opererer i flere land og på flere områder: Eramet_organisasjonskart

Miljø og bærekraftInternasjonal konkurransekraft
Eramet Norway har for lengst forstått at en grønn fastlandsindustri er Norges fremtid. Fra 2001 hvor ERAMET overtok prosessanleggene fra Elkem, har det blitt brukt ca. en halv milliard kroner for å utvikle og installere ny miljøteknologi. I dag kan Eramet Norway stolt skilte med at de driver verdens reneste manganlegeringsproduksjon.
En utfordring ved å drive og videreutvikle virksomheten i Norge er at Eramet Norway sammen med norske myndigheter må tilpasse sine rammebetingelser på en måte som skaper et grunnlag for styrking av selskapets internasjonale konkurransekraft. Eramet Norway har god dialog med myndigheter og andre relevante aktører.