Både kunder, forbrukere og offentlige myndigheter stiller høye krav til Eramet Norways innovasjonsevne. Det forventes at selskapet som en aktør i prosessindustrien, strekker seg langt for å bidra til å bygge et felles bærekraftig samfunn.

mose

Beste tilgjengelig praksis og teknologi

ERAMET-konsernet har en policy for bærekraftig utvikling som understreker at alle konsernets industrielle aktiviteter skal utføres i samsvar med gjeldende nasjonale reguleringer, og at alle prosessanlegg skal opereres og utvikles med sikte på anvendelse av «beste tilgjengelige praksis og teknologi».

Sertifiseringer

Eramet Norway stiller strenge miljøkrav til egen drift og jobber tett med norske myndigheter for å sikre at alle forskrifter følges, og at det kontinuerlig etableres nye forbedringsmål. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 14001-standarden for miljøstyringssystemer. Produksjonsanleggene i Kvinesdal, Sauda og Porsgrunn er sertifisert etter ISO 50001-standarden for energiledelse.

Vi har høye ambisjoner for våre miljøprestasjoner, og jobber systematisk for å nå våre mål.

Utslippstillatelser fra Miljødirektoratet er styrende for selskapets totale aktiviteter. Et viktig element i Eramet Norways miljøarbeid er å ha tett dialog med sine interessenter; som naboer, politikere, myndigheter og utdanningsmiljøer.

> Finn ut mer om ERAMET-konsernet og bærekraftige utvikling
> Les om ERAMET-konsernet og miljøtiltak

Årlig bærekraftrapport

Eramet Norways bærekraftrapport beskriver selskapets status og oppnådde resultater på miljøområdet.

Klimaeffektiv drift med ETS

Fra 2013 er ETS (European Trading System for Carbon Emissions) innført i Norge. Alle incentiver for klimaeffektiv drift er innebygd i systemet, og Eramet Norway vil benytte ETS som et verktøy for å videreutvikle sin konkurranseposisjon.

Eramet Norway kan stolt skilte med å drive en av verdens reneste produksjonsprosesser.

Forsker og utvikler for et bedre miljø

I prosessanleggene til Eramet Norway gjøres det stadig forsøk for å finne bedre løsninger med hensyn til energi og miljø. Utviklingsgruppen i Trondheim har som mål å bli en ekspert på driftsnær, anvendt forskning og har et produktivt samarbeid med produksjonsavdelingene. Les mer om Utviklingsgruppens arbeid ›

Se gjerne også ERAMET-konsernets nettsider om bærekraftig utvikling >