Kvinesdal

Eramet Norway Kvinesdal er et moderne prosessanlegg som utmerker seg med stor fleksibilitet og stort engasjement i lokalsamfunnet.

Prosessanlegget i Kvinesdal sitter i førersetet når det gjelder energigjenvinning, fleksibilitet, utslippskrav og ikke minst kundetilfredsstillelse. Utslippsmessig bruker anlegget kun 20 prosent av tildelt konsesjon, der den tildelte konsesjonsgrensen er basert på hva man antar at naturen kan akseptere. Anlegget har interne mål som er strengere enn statens grenser og utfordrer virksomheten selv.

Et gjennomtenkt anlegg

På begynnelsen av 1970-tallet søkte Tinfos, som da hadde drevet ferrolegeringsproduksjon på Notodden siden 1916, etter utvidelsesmuligheter for sin manganproduksjon. Valget falt på å bygge et nytt smelteverk i Kvinesdal. Smelteverket i Kvinesdal ble etablert i 1974, og er derfor et forholdsvis nytt anlegg. I 2008 ble Tinfos sin industrielle aktivitet kjøpt opp av Eramet konsernet, og prosessanlegget i Kvinesdal ble innlemmet i Eramet Norway, som dermed overtok både virksomheten og medarbeiderne.

Kontinuitet i alle ledd

I dag har prosessanlegget rundt 200 medarbeidere. Det unike ved Eramet Norways avdeling i Kvinesdal, er at det fortsatt jobber folk der som var med på oppbyggingen av smelteverket i 1974. Resultatet er at medarbeiderne har et unikt eierskap til arbeidsplassen sin og en unik kjennskap til smelteverkets utvikling. Dette er en del av kulturen. Alle ansatte har et genuint ønske om å bidra til å fortsette å utvikle anlegget i en bærekraftig og fremtidsrettet retning.

Karrieremulighetene ved prosessanlegget er mange. Her finnes det både ingeniører med doktorgrad, sivilingeniører, siviløkonomer, fagarbeidere med fagbrev bl.a. innenfor mekaniske fag, elektrofag, prosess, automasjon og snekkere som vedlikeholder bygningsmassen. Prosessanlegget i Kvinesdal stiller høye krav til sine medarbeidere og legger sin ære i å ivareta mangfoldet i virksomheten.

Skreddersøm og energigjenvinning

Eramet Norway Kvinesdal har i dag en årlig produksjon på 180 000 tonn silikomangan, som produseres i tre moderne 30 MW-smelteovner. Produksjonsanlegget omtales innad i selskapet som «skreddersømverket», fordi all produksjon skjer på kundens spesifikasjon. Denne fleksibiliteten til å etterkomme kundenes ønsker, er prosessanleggets store styrke.

Eramet Norway Kvinesdals kunder befinner seg i Europa og Nord-Amerika. Hovedmarkedet for verkets spesialprodukter er produsenter av rustfritt stål.

Bedriften forbruker 750 GWh (750.000.000 kWh) elektrisk energi i året og har satset stort på energigjenvinning. Så tidlig som i 1981 ble det bygget et eget varmekraftverk, som leverer nærmere 90 GWh i året til sentralnettet, mens overskuddsvann brukes både internt på verket og av eksterne kunder.

Blant de eksterne kundene finnes det blant annet et oppdrettsanlegg for piggvar, som nyttiggjør seg det varme vannet. Her produseres det 250 tonn piggvar i året.

Det varme vannet går også til oppvarming av verkstedhaller på utsiden av anleggsområdet. I dag er fem kunder tilknyttet fjernvarmeanlegget, som ble bygget i 2007. Vann pumpes inn til verkstedhallene og varmer dem opp.

Optimale driftsforhold

Plasseringen til prosessanlegget i Kvinesdal ble valgt ut fra tilgangen på kraft. Her fantes det både en isfri havn og et stort åpent område som gjorde det enkelt å planlegge logistikken optimalt. Det at planleggingsmulighetene har vært så gode helt fra starten av, har gjort logistikken i området spesielt effektiv og flytende.

 

LokalsamfunnNyttige lenkerKontaktKart

Eramet Norway Kvinesdal har en sentral beliggenhet i Lister-regionen. Her finnes det ingen trafikk og ingen køer. I regionen bor det 36 000 mennesker, og både Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Sirdal og Hægebostad befinner seg kun en halv times kjøretur fra Kvinesdal. Til flyplassene i Stavanger og Kristiansand tar det ca. to timer i bil.

Kvinesdal har ca. 5800 fastboende, og 200 av dem arbeider i Eramet Norway. Det gjør selskapet til den nest største arbeidsgiveren – etter Kvinesdal kommune. Prosessanlegget er en hjørnesteinsbedrift som setter sitt preg på lokalsamfunnet og bidrar aktivt til utviklingen av det.

Eramet Norway Kvinesdal har deltatt på realiseringen av en golfbane, en isbane og et kunstgressanlegg. De ansattes kompetanse er også viktig for aktiviteten i lokale lag og organisasjonslivet i kommunen. Ved prosessanlegget finnes det dessuten bedriftsidrettslag for både sykling, golf, skyting og bowling. Og fra fjord til fjell finnes det hytter som de ansatte kan nyte godt av.

  • Eyde-nettverket samler all industriell skaperkraft på Sørlandet. Medlemsbedriftene er verdensledende på sine felt, og Eramet Norway Kvinesdal er et selvsagt medlem.
  • Ren prosess er et digitalt magasin som presenterer medlemsbedriftene i Eyde-nettverket.
  • Region Lister sammenfatter regionens aktiviteter og presenterer kommunene.
  • Kvinesdal kommunes egen nettside omfatter informasjon om tjenester, politikk og administrasjon samt fakta om Kvinesdal.

Eramet Norway Kvinesdal AS
Postadresse: 4484 Øyestranda
Besøksadresse: Øyesletta 61
Telefon: +47 38 35 72 00
Faks: +47 38 35 11 28
E-post:
Org. nr.: 980 518 647