I Porsgrunn har vi to ovner (ovn 10 og 11) og et raffineringsanlegg (MOR). Til driften av den ene ovnen og raffineringsanlegget søker vi nå etter en

Driftssjef Ovn 11/MOR

Denne driftsorganisasjonen har 32 operatører og 4 lærlinger, og har et tett samarbeid med de andre avdelingene i drift og vedlikehold på verket. Vi ser etter en strukturert person som kontinuerlig leter etter forbedringer i driften og i organisasjonen. Arbeidsoppgaver:

  • Ha en aktiv og synlig ledelse av alle drifts- og vedlikeholdsaktiviteter i enheten
  • Arbeid med handlingsplaner, aktivitetskost og budsjett
  • Identifisere og prioritere prosjekter som er nødvendig for opprettholdelse av drift og videre utvikling
  • Arbeide med systematisk HMSE-arbeid og planer
  • Delta i verksledelsen og bidra til utvikling av verket
  • Samarbeide med de andre enhetene for å sikre optimal verdikjede

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Sivilingeniør eller ingeniør innen Prosess eller tilsvarende
  • Ledererfaring fra prosessindustri
  • Evner til å utvikle samspill og motivere medarbeiderne.  

Vi kan tilby: Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø, hvor det er rom for kreativitet og påvirkning av din egen arbeidsdag Utviklingsmuligheter i en dynamisk organisasjon Konkurransedyktig lønn og betingelser   Kontaktopplysninger: Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til verksdirektør Rodney Ishak tlf. 918 41 714. Søknad kan fylles ut her. Skulle du oppleve noen tekniske problemer med nedlasting av CV el. ta kontakt med Marianne.synnes.kaasa@eramet.com Søknadsfrist: mandag 2. november 2015