Metallurgi er et bredt fagfelt med lange tradisjoner i den norske ferrolegeringsindustrien. Norge har en sterk internasjonal posisjon i ferrolegeringsindustrien.

Metallurgi er metallteknologi. Yrkesgruppen som arbeider innenfor dette fagområdet, strekker seg fra lærlinger og prosessoperatører til forskere med doktorgrad. Vi snakker om moderne metallteknologi – en teknologi som gjennom årenes løp har blitt stadig mer bærekraftig.

Eramet Norway forsyner verdens stålprodusenter med et komplett spekter av manganlegeringer av svært høy kvalitet.